آیت الله علیدوست:

 🔸 یکی از آقایان به من زنگ زد و گفت: شخصی به من زنگ زده و گفته من پانزده سال اشتباه غسل می‌کردم .

🔸می‌دانیم که طهارت شرط واقعی است و اگر بیست‌سال اشتباه غسل می‌کرده است باید دوباره اعاده کند.

🔸 من گفتم :که اشتباه این شخص چه بوده است؟

🔸 گفت: اول طرف چپ را می‌شسته و بعد طرف راست را؛

🔸 گفتم: خوب برخی فقهاء ترتیب را اول در سر و گردن و بعد با بدن حساب کرده‌اند نه ترتیب در اطراف بدن (اول طرف راست و بعد طرف چپ)؛

🔸 مشکل او حل شد بعد پیگیری کردم که چرا اشتباه کرده است؟

🔸 مشخص شد وقتی معلم او در زمان دانش‌آموزی به آنها غسل را آموزش می‌داده است

🔸 گفته: اول سر و گردن را بشویید و بعد همان طرفی که با دست آن می‌نویسید.

🔸 اتفاقا این دانش‌آموز با دست چپ می‌نوشته است؛ آن معلم می‌خواسته کد دهد ولی فکر نکرده است که شاید کسی با دست چپ بنویسد.
🔸 در آموزش احکام، دقت کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید