بعث پیامبر، پدیده ای بی بدیل


آیت الله علیدوست:
شب و روز بیست و هفت رجب 13 سال قبل از هجرت، شب و روز بعث بود.بعث را به بیدار کردن، به کاری واداشتن، برانگیختن و زنده کردن معنا کرده اند.
به حق همه این برکات در حد کمال آن در بعث پیامبر خاتَم و خاتِم جمع بود.بعث پیامبر عظیم الشأن برای بیدار کردن وجدان انسان ها نه در زمان یا مکانی خاص بلکه در همه زمان ها و مکان ها بود.
فرمان دادن انسان ها به عدالت، توحید، صلح و بندگی بود. و سرمایه بر انگیختن انگیزه ها و زنده کردن زنده نمایان بود.
این پدیده استثنایی و بی بدیل اثر خود را گذاشت، هر چند جریان های بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگذاشتند، این شجره طیبه به طور کامل به بار بنشیند و اگر مانع ایجاد نکرده بودند، در امروز شاهد توحشِ مدرن نبودیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید