آیت الله علیدوست:

هیچ آیینی مانند اسلام، به حزم، تفکر، تعقل، تدبر، حکمت، بصیرت و... دعوت نکرده است.

حزم  ( به معنای دور اندیشی و  تدبیر در عاقبت امور) و راه کاری آن را بیان کرده و آسیب های آن را شناسانده است.

مع الاسف این مدعوّ اسلام را دیگران بیش از مسلمانان عمل می کنند!! و نتیجه هم این شده است که می بینیم!

نشانه ها یا عوامل عدم حزم:

1. مشغله بسیار و تعدد مسئولیت، جز برای صاحبان معجزه!

2. جو زدگی و رویّه شدن مصالح موقت در کارها؛

3. اهم و مهم را اشتباه گرفتن.

به عنوان نمونه در مساله دفاع از ولایت و وحدت اسلامی چه قدر ناپختگی می شود و دود همه اینها به چشم مذهب و تشیع می رود!

به اسم دفاع از ولایت، غلوّ ترویج می شود و...

به اسم وحدت،حقایق و تاریخ   انکار می شود.

ما در هر زمان به علامه امینی ها محتاجیم.

✅ بیانان در درس اخلاق 1384/2/14

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید