آیت الله علیدوست:

♦️برخی نوشته ها چهره ی خشنی از حضرت امام زمان عج نشان می دهد

♦️ این در حالی است که بعضی از این روایات از قرن ششم و هفتم پیدا شده است.

♦️ شش قرن و هفت قرن خبری نیست یکباره در کتابی این دست از روایات پیدا می شود!!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید