🌹امام صادق علیه اسلام و تاسیس خانه مشترک بشریت

آیت الله علیدوست:

در تحلیل زندگی امام صادق علیه السلام به دانشگاهی که حضرت تاسیس کردند، باید توجه ای ویژه داشت و محور تحلیلِ تحلیل گران قرار گیرد.

امام صادق علیه السلام از سه جهت به منظور ورود به عرصه سیاسی تحت فشار بودند.
1. بنی الحسن
2. طرفداران زید
3. مردم (مانند جوانان کوفه و مردمان خراسان)

با توجه به این مسائل، ورود آن حضرت به صحنه سیاسی طبیعی بود ولی امام ورد پیدا نکردند و به تاسیس خانه مشترک بشریت اقدام کردند.

حضرت دانشگاهی را تاسیس کردند که در آن مذهب، قومیت، ملیت و جنسیت مطرح نبود و هر کس توانست استفاده کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید