عَيْناً فيها تُسَمَّى سَلْسَبيلا

(آیه هجده سوره انسان)

عنوان نویسنده کلیک ها
فلسفه لغت(91/10/06) نوشته شده توسط مدیر سایت کلیک ها: 12272
جلسه اول فلسفه لغت – ۹۱/۱۱/۱۹ نوشته شده توسط مدیر سایت کلیک ها: 3589