راهنمای دانلود

 

    ( 1 ) الی ( 9 ) : الغناء و الموسیقی

    ( 10 ) الی ( 96 ) : الغیبه

 

  برای دانلود صوت دروس، روی عدد هر جلسه کلیک کنید

  

  

 ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )

 ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )

  ( 21 )  ( 22 )  ( 23 )  ( 24 )  ( 25 )  ( 26 )  ( 27 )  ( 28 )  ( 29 )  ( 30 )

  ( 31 )  ( 32 )  ( 33 )  ( 34 )  ( 35 )  ( 36 )  ( 37 )  ( 38 )  ( 39 )  ( 40 )

 ( 41 )  ( 42 )  ( 43 )  ( 44 )  ( 45 )  ( 46 )  ( 47 )  ( 48 )  ( 49 )  ( 50 )

  ( 51 )  ( 52 )  ( 53 )  ( 54 )  ( 55 )  ( 56 )  ( 57 )  ( 58 )  ( 59 )  ( 60 ) 

( 61 )  ( 62 )  ( 63 )  ( 64 )  ( 65 )  ( 66 )  ( 67 )  ( 68 )  ( 69 )  ( 70 )

 ( 71 )  ( 72 )  ( 73 )  ( 74 )  ( 75 )  ( 76 )  ( 77 )  ( 78 )  ( 79 )

 

پایان درس خارج فقه «الغیبة»

مورخ هفتم اردیبهشت نود و چهار، درس خارج فقه «الغیبة» پایان یافت و بحث «القمار» از آغاز شد

 سایر دروس بزودی بارگذاری خواهد شد

 

 

 

   برای دانلود PDF دروس، روی آیکنها کلیک کنید

 

 

 


 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید