(12)     (11)    (10)  (9)    (8)   (7)   (6)   (5)  (4)  (3)  (2)   (1)

    (21)    (20)    (19)   (18)     (17)     (16)    (15)  (14)   (13)

(30)    (29) (28)   (27)    (26)     (25)    (24)     (23)   (22)

(38)   (37)    (36)   (35)   (34)   (33)    (32)   (31)

(46)   (45)    (44)     (43)   (42) (41)   (40)   (39)

      (54)   (53)     (52)     (51)     (50)   (49)   (48)    (47)

                    (62)   (61) (60)  (59) (58)   (57)  (56)  (55)            

(78)   (77) (76)   (75)  (74)   (73)   (72)   (71)  (70)   (69)      (68)     (67)     (66)     (65)   (64) (63)

  (96)   (95) (94)   (93) (92)  (91)   (90)   (89)   (88)    (87)   (86)   (85)   (84)   (83)   (82)  (81)   (80)   (79)

(108)  (107) (106)  (105)   (104)   (103)   (102)   (101)  (100)   (99)   (98)   (97)

 

   (2981)      (2979)    (2977) (2975)   (2973)  (2971)  (2969)  (2967)   (2965)   (2963)   (2961)

  (3003)   (3001)    (2999)   (2997)       (2995)    (2993)       (2991)     (2989)  (2987)     (2985)

(3021)        (3019)   (3017)     (3015)     (3013)   (3011)   (3009)   (3007)        (3005)

  (3037)       (3035)      (3033)       (3031)         (3029)        (3027)      (3025)     (3023)

 (3057)     (3055)    (3053)       (3051)    (3049)    (3047)       (3045)     (3043)  (3041)  (3039)

(3073)   (3071)   (3069)     (3067)      (3065)      (3063)   (3061)   (3059)

دیدگاه‌ها   

0 #2 مدیر سایت سلسبیل 1398-01-30 16:11
به نقل از mahmod313:
فایل شماره 91 اصول صوتش مشکل دارد اصلا بارگزاری نشده است

با سلام. متأسفانه جلسه 91 ضبط نشده.
نقل قول کردن
0 #1 mahmod313 1398-01-30 14:41
فایل شماره 91 اصول صوتش مشکل دارد اصلا بارگزاری نشده است
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید