سلسله نشست‌های فقه معاصر
موضوع: فقه اسم گرایے وکارکردگرایے
استادمدعو: حضرت آیت الله علیدوست (زيدعزه)
زمان : پنجشنبه یکم آذرماه ۱۳۹۷ساعت ۹:۳۰
 مکان : شهر مقدس مشهد-سالن نشستهاوکنفرانسهای مدرسه علمیه عالے نواب
واحد پژوهش مدرسہ علیہ عالی نواب

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید